Mijn schilderijen roepen verschillende emoties op, afwijzing, nieuwsgierigheid, herkenning…….de vaak weg geschilderde gezichten…… Een gezicht is nooit los van een oordeel, ik schilder geen personen, het zijn symbolen die ergens voor staan, wanneer het symbool een gezicht zou krijgen wordt het een persoon met een karakter, de universele term die ik wil verbeelden valt daarmee weg.                                                 

Mensen en dieren figureren in allerlei hoedanigheden. Soms alleen, vaak meerdere figuren op een doek. De mensen staren je, al dan niet in hun naaktheid, aan. Ze lijken, eenzaam, hun woorden verstomd. Er zijn vaak maskers, blinddoeken en gezicht- of hoofdeloze figuren te zien. Mijn fascinatie gaat uit naar de emotie. De emotie als universeel gegeven, in verandering, onafhankelijk van cultuur, ras en tijdgeest. De tijd lijkt vaak in stilte voorbij te gaan, maar tijd is ook ervaringstijd, ik realiseer me dat mijn perpectief verandert door mijn levenservaring, wat eerst normaal leek, blijkt toch anders te kunnen zijn.  

De emotionele misvormingen die plaatsvinden als de jonge mens geleerd wordt zich gepast te gedragen. Het schilderproces is de zoektocht naar wat echt is en wat aangeleerd of opgelegd. Al schilderend zoek ik naar objectivering van het beeld dat aan het ontstaan is. Door delen van het werk weg te schilderen of soms nieuwe elementen toe te voegen “ontbeen” ik mijn onderwerp. Ik probeer de kern te benaderen, uiteindelijk staat er een scene of een bevroren toneelstukje. Laag voor laag. Totdat alleen nog dat over is wat er werkelijk toe doet. Er voltrekt zich zo al schilderend een individuatieproces, een bewustzijnsverruiming, die in de woorden van Jung “leidt tot volwassenheid, tot wat je altijd al was”. Ik schilder het ontluiken van het vrouwbeeld, niet langer gehinderd door het meisje dat gehinderd was door haar opvoeding en familiegeschiedenis.

Voor mijn schilderijen gebruik ik een beeldarchief, een verzameling beelden via internet, uit kranten en door zelf te fotograferen. De beelden die ik kies zijn altijd beladen met herinnering of herkenning. Een schilderij begint vaak met een collage, die intuïtief wordt samengesteld uit deze beeldcollectie. Ik werk bij voorkeur in acryl, omdat dit materiaal schuren, poetsen en wassen toestaat. Zeefdruk en transfertechnieken zet ik in om in het schilderij diepte, verscherping en vervaging te laten ontstaan.

Een werk kan soms lang staan te wachten, ik schroom er niet voor het beeld drastisch te veranderen. Het werk moet altijd aan het criterium voldoen dat het “echt” is. Pas dan is het werk voltooid.

www.theavos-art.nl  info@theavos.nl  0641182610